REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ


Wspinanie może być niebezpieczne!


Wspinaczka, zwłaszcza, gdy jest wykonywana niefachowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego regulaminu może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.

Wspinając się na sztucznej ścianie robisz to na własna odpowiedzialność, odpowiadasz tez za bezpieczeństwo osoby którą asekurujesz!


Oświadczamy, ze ścianka wspinaczkowa Okapik posiada niezbędne ubezpieczenie OC.

Przepisy ogólne obowiązujące na ściance


 1. Wspinanie dozwolone jest tylko dla osób z opłaconą wejściówką i wpisanych na dzienną listę.
 2. Osoby korzystające z obiektu, a w szczególności osoby niedoświadczone w zakresie wspinaczki są zobowiązane upewniać się u operatora ścianki czy dobrze zawiązały węzeł ósemkowy oraz czy sprzęt został poprawnie wpięty w linę. Wskazane również jest poprosić aby pracownik kontrolował przebieg asekuracji.
 3. Osoby do 13 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna (wpis na dzienną listę). Nie mogą asekurować.
 4. Asekurować innych mogą osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do operatora dyżurnego. Operator ma prawo zabronić asekuracji w przypadku stwierdzenia braku umiejętności. Należy bezwzględnie stosować się do jego zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.
 5. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania/asekuracji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki wspinaczkowej.
 6. Na zeskokach ścian (2 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 7. Nie należy przechodzić ani się zatrzymywać pod wspinającymi się wyżej, rozmawiać lub rozpraszać uwagę asekurującego, przeszkadzać wspinaczom oraz innym użytkownikom ścianki.
 8. Właściciel obiektu ani personel ściany nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie ścianki luzem, nie zamknięte w szafce na kluczyk.
 9. Osoby nie wspinające się mogą przebywać na terenie ścianki jedynie za zgodą operatora. Dotyczy to osób towarzyszących wspinaczom. Powinny one zachowywać spokój i nie utrudniać pracy operatorowi i innym asekurantom.

Obowiązujące zasady wspinania


 1. Wspinanie z asekuracją dozwolone jest wyłącznie w uprzęży biodrowej lub całościowej (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu).
 2. Linę do uprzęży należy wiązać wyłącznie za pomocą węzła ósemkowego. Wyjątek stanowią drogi A, B, G gdzie jedynie operator może zastosować zakręcany karabinek.
 3. Wspinacze są obwiązani do używania wyłącznie sprzętu dobrej jakości i właściwego przeznaczenia. Do asekuracji wolno używać przyrządów bezpiecznych, posiadające atesty (UIAA, CE, DIN), jak np. płytka Stichta, kubek Lowea, Gri-Gri itp. Nie wolno asekurować za pomocą ósemek zjazdowych i węzła HMS. Przyrząd asekuracyjny GRI GRI może być używany tylko przez osoby doświadczone w asekuracji na tym przyrządzie lub pod nadzorem pracownika ścianki.
 4. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. W szczególności zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających do podstawy ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać, co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Pamiętaj, że asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza - bądź czujny!
 5. Na ściance wspinaczkowej można się wspinać:
  1. bez asekuracji wszędzie ale nie wyżej niż 2,5 m (trawersowanie). Dzieci mogą wspinać się tylko nad materacami.
  2. z asekuracją górną (w układzie wędki) tam gdzie wiszą liny z zastrzeżeniem, że nie wolno wspinać się „pod prowadzącym” wspinaczem na linii drogi będącej w czasie „prowadzenia”.
  3. z asekuracją dolną (z prowadzeniem) na wszystkich drogach posiadających plakietki, przy uwzględnieniu następujących zasad: nie wolno wspinać się równocześnie na sąsiadujących z sobą liniach dróg, wspinający się jest zobowiązany do wpinania się do wszystkich plakietek (lub mailonów) będących w linii pokonywanej wspinaczki. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest tylko dla osób, które przeszły pozytywnie weryfikację instruktora (obecnie Adam Ludwik). Asekurujący również powinien przejść weryfikację instruktora.
 6. Asekurujący podczas wspinania z prowadzeniem powinien przestrzegać wszystkich zasad asekuracji dynamicznej, czyli:
  1. brak luzu przed przyrządem asekuracyjnym (od strony wspinacza),
  2. luz za przyrządem,
  3. dynamiczne wyłapanie lotu, (stopniowe zaciskanie dłoni na linie),
  4. asekurujący nie ma prawa stracić kontaktu z podłożem,
  5. szybkie wybranie liny w przypadku odpadnięcia poprzez cofnięcie się do tyłu.
 7. Zabrania się wspinania w układzie jeden pod drugim.
 8. Tylko uprawnione osoby z obsługi posiadają prawo zawieszania i wymiany lin (wędek). Za zgodą operatora dozwolony jest montaż i demontaż chwytów.
 9. Absolutnie zabrania się manipulowania przy plakietkach lub majlonach. Dopuszczeni do tego są jedynie pracownicy ścianki pod nadzorem osoby odpowiedzialnej (Adam Ludwik).
 10. Osoby wspinające się na ściance zobowiązane są zgłaszać obsłudze zauważone uszkodzenia i obluzowanie chwytów wspinaczkowych i wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
 11. Zabronione jest dewastowanie urządzeń ściany. Operator ścianki ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie lub łamiące regulamin wspinania.
 12. Wszyscy wspinacze niezależnie od trudności robionych dróg, mają na terenie obiektu te same prawa. Pamiętaj o innych wspinaczach i użytkownikach ścianki.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub ćwiczącym.


Interpretacja przepisów należy do właściciela ścianki wspinaczkowej OKAPIK.


Życzymy miłego wspinania


©2011 Michał Ludwik, Jerzy Kolnier